HISTORIA

Kiedyś...

Zespół Pieśni i Tańca „Rudki” został złożony we wrześniu 1979 roku z inicjatywy dyrektora ówczesnego Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Rzeszowie, Zdzisława Bocheńskiego. Opiekę muzyczną nad zespołem objął Stanisław Szabat, natomiast choreograficzną Andrzej Pieniążek. W pozyskiwaniu pierwszych kostiumów nieocenioną rolę odegrał były dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dariusz Fijałkowski. W 1984 r. do kadry dołączyła Lucyna Bieńko oraz Lesław Poźniak, który pozostał z zespołem do 1998 r. W 1985 roku pracę choreografa rozpoczęła Lidia Poźniak. Pełniła ona również funkcję kierownika artystycznego i pozostała z zespołem do końca pierwszego okresu działalności. Jej asystentem był Jan Rogala, a za akompaniament odpowiadali: Halina i Robert Horodeccy.

Już od 1982 roku zespół regularnie występował na scenach polskich i zdobywając liczne tytuły i nagrody:

  • • Ogólnopolski Festiwal Harcerski „Kielce-82”
  • • Bydgoskie Impresje Muzyczne „Bydgoszcz-83”
  • • Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne Młodzieży Polskiej „Gryfiada-84”
  • • Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce-88”
  • • Ogólnopolski Przegląd Tańców Narodowych „Mazur-91”
  • • Wojewódzki Festiwal Szkolnych Zespołów Artystycznych „O Laur Rzecha 1998”
  • • Ogólnopolski Przegląd na Polskie Tańce Narodowe „Lubaczów 99”
  • • Festiwal Zespołów Folklorystycznych „O Laur Rzecha”, Dębica 1999.

Zespół w tam tym okresie odbył także liczne wyjazdy zagraniczne do: Belgii, Finlandii, Francji, RFN, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii.

Dziś...

Nowa karta historii Zespołu Pieśni i Tańca „Rudki” jest zapisywana od Października 2011 roku. Z inicjatywy władz Miasta Rzeszowa została wówczas wznowiona jego działalność. Patronat nad zespołem objął Młodzieżowy Dom Kultury, a obecnie Centrum Młodzieży w Rzeszowie. Dzisiejsze „Rudki” to zespół z zupełnie nowym, autorskim programem artystycznym. W Październiku 2011 roku choreografem Zespołu został Tomasz Rożek, a kierownikiem muzycznym Krzysztof Kubala.

Następnie dołączył do nich Mirosław Wysokiński. W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia taneczne prowadziła Maria Haba, a od 2018 roku z zespołem pracuje Bogdan Janik. W 2019 roku powstały dziecięce grupy taneczne. Do kadry Zespołu dołączył wówczas Jakub Kogut oraz Ryszard Hołubowski.

W 2022 roku w ramach zespołu powstała orkiestra kameralna prowadzona przez Weronikę Surę. Współpraca instytucji oraz wielu osób pozwoliła nadać „Rudkom” wyjątkowy charakter polegający na łączeniu tradycji z nowoczesnością. Program zespołu tworzą suity i obrazki taneczne z wielu regionów etnograficznych, a także wszystkie polskie tańce narodowe. Ponadto repertuar zespołu wzbogacają opracowania muzyczne oraz wokalno-instrumentalne.


Oprócz działalności koncertowej zespół bierze udział w wielu akcjach tematycznych i charytatywnych. Ponadto uczestniczy w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych i projektach tanecznych zdobywając uznanie widowni. W ciągu ostatnich lat działalności „Rudki” koncertowały w: Belgii, Bułgarii, Czechach, Macedonii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Serbii, na Węgrzech oraz we Włoszech.

W zespole liczącym blisko 150 osób pracują obecnie 4 młodzieżowe grupy taneczne, trzy grupy dziecięce oraz orkiestra kameralna.