Suita tańców rzeszowskich

Suita tańców przeworskich

Tańce lasowiackie

Suita tańców lubelskich

Suita tańców podlaskich

Suita tańców kaszubskich

Suita tańców kurpiowskich

Suita tańców Beskidu śląskiego

Suita tańców Beskidu żywieckiego

Suita tańców spiskich

Tańce Skalnego Podhala

Tańce Górnego Śląska